Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на ДКСИ в обучение по магистърска ...

Участие на ДКСИ в обучение по магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”

От началото на учебната 2009-2010 г. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” стартира обучение по магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” за бакалаври/магистри от други направления в редовна, задочна и дистанционна форма. Държавната комисия по сигурността на информацията се предвижда да участва освен с модулите „Защита на класифицираната информация и личните данни” и „Правно осигуряване на информационната безопасност” и в провеждане на практическите студентски стажове и разработване на дипломни проекти. Mag_progr_IT_Pravo.pdf, getdata.pdf

Съвместното сътрудничество на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Държавната комисия по сигурността на информацията, Апелативен съд Велико Търново, Област Велико Търново, Община Велико Търново и Фондация „Право и Интернет” ще допринесе завършилите успешно магистърската програма да придобият знания и практически опит като държавни служители на ръководни и експертни длъжности  в структури на съдебната и изпълнителната власт, международни и европейски институции и неправителствени и международни организации в областта на електронната администрация.

Професионална квалификация: Магистър по Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт
http://cet-vtu.com/site/bul/IT_SIV.html