Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено учебно посещение на представители ...

Проведено учебно посещение на представители на Националния орган по сигурността на Република Македония за споделяне на добър опит в областта на обмена и взаимната защита на класифицирана информация

В периода от 23-25 октомври 2017 г. в София се проведе учебно посещение за споделяне на добър опит в областта на обмена и взаимната защита на класифицираната информация между Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и Националния орган по сигурността на Република Македония в рамките на програма TAIEX към Европейската комисия.

ДКСИ е домакин на обучението, което има за цел да запознае представителите от Националния орган по сигурността на Република Македония с установените добри практики, законовата регламентация в българското и европейско законодателство в областта на защитата на класифицирана информация на ЕС.

В рамките на обучението участниците представиха структурата и функциите на двата органа.

Също така бяха представени теми, свързани с актуалната правна рамка в областта на защитата на класифицирана информация на ЕС, правата и задълженията за страните членки на ЕС, физическата и документалната сигурност на национална класифицирана информация и класифицирана информация на ЕС, проучването за надеждност за издаване на разрешения за достъп до национална класифицирана информация и на сертификати за достъп до класифицирана информация на ЕС и много други.

ДКСИ оценява високо провеждането на подобни обучения. Те са от голяма помощ за страните, които не са членки на ЕС и дават възможност да се проследят практиките на страните членки.