Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение за взаимна защита ...

Подписване на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Правителството на република България и Правителството на Малта

Днес, 12 май 2011 г., в сградата на Президентството на Република България се състоя подписване на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Правителството на Република България и Правителството на Малта.

От българска страна Споразумението беше подписано от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията – госпожа Цвета Маркова, а от малтийска страна – от заместник министър-председателя и министър на външните работи Тонио Борг.