Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ДКСИ ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и господин Кент Шнайдер, Президент и Главен изпълнителен директор на AFCEA International, Световната асоциация за комуникации, информационни технологии, разузнаване и глобална сигурност

На 01 април 2010 г. в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с Президента и Главен изпълнителен директор на AFCEA International, Световната асоциация за комуникации, информационни технологии, разузнаване и глобална сигурност господин Кент Шнайдер.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като орган осъществяващ политиката на Република България в областта на защита на класифицираната информация и ролята й като национален орган по сигурността в областта на комуникационно-информационните технологии.

От своя страна господин Кент Шнайдер благодари за възможността да се запознае с дейностите и целите на Държавната комисия по сигурността на информацията и подчерта, че основните усилия в дейността на AFCEA са в областта на системите C4I (Консултации, командване, управление, компютри и разузнаване) и кибер сигурността.

В контекста на кибер сигурността госпожа Маркова предложи за обсъждане възможностите за оказване на методическа помощ и съдействие при създаване на регионален център в Югоизточна Европа за обучение по компютърни инциденти. Господин Шнайдер изрази готовността чрез секцията на AFCEA в София да окаже пълно съдействие в тази област.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.