Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и посланика на Република Полша Н. Пр. господин Лешек Хенсел

На 10 декември 2010 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и посланика на Република Полша в Република България Н.Пр. господин Лешек Хенсел.

Госпожа Маркова запозна Н. Пр. господин Лешек Хенсел с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като национален орган по сигурността. Тя подчерта, че Комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация, както и че извършва методическо ръководство и контрол върху дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред.

И двете страни споделиха положителната си оценка от развитието на двустранните отношения с оглед сключеното на 7 април 2005 година във Варшава Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша  за обмен и взаимна защита на класифицирана информация. Госпожа Маркова подчерта, че сключването на международно споразумение в тази област установява правната рамка на защитата на класифицираната информация, обменяна между двете държави, и допринася за по-активното развитие на отношенията в сферата на индустриалната сигурност.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.