Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с извънредния и пълномощен посланик на Френската Република в Република България Н. Пр. Етиен дьо Понсен

На 31 март 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Френската Република в Република България господин Етиен дьо Понсен.

По време на срещата госпожа Маркова запозна посланика с ролята и функциите на ДКСИ като държавен орган, който осъществява държавната политиката в областта на защитата на класифицираната информация и като Национален орган по сигурността  на информацията за Република България, съгласно изискванията на НАТО и ЕС.

От своя страна господин дьо Понсен подчерта значението на държавни органи с правомощията на ДКСИ. Изрично отбеляза спецификата на дейността по защита на класифицираната информация като такава, изискваща висок професионализъм и липса на политическо обвързване. Изказа становище, че това е държавническа служба, тясно свързана и отговорна, както за националната сигурност, така и с международните отношения на страната във връзка с гаранциите за сигурност и защита на чуждестранната класифицирана информация, предоставяна на Република България. В този смисъл посланикът подчерта, че институции като ДКСИ следва  да бъдат стабилни и политически неутрални.

И двете страни изразиха удовлетвореност от досегашното сътрудничество и декларираха своята готовност за продължаване на добрите отношения.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.