Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България Н.Пр. господин Хорхе Фуентес Монсонис - Вилайонга

На 5 март 2010 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България Н. Пр. господин Хорхе Фуентес Монсонис - Вилайонга.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията като държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицирана информация и като национален орган по сигурността на информацията в международен аспект. Беше подчертано и значението на сключеното между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, тъй като то дава рамката за сътрудничество в различни области на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация между двете държави.

От своя страна посланик Монсонис – Вилайонга благодари за възможността да се запознае по-подробно с дейността и целите на Държавната комисия по сигурността на информацията. Подчерта, че в чувствителна област като защитата на класифицираната информация е много важно да бъдат запазени контактите и практиката и че Комисията е важна институция за националната сигурност на страната.

Двете страни потвърдиха своята готовност за бъдещо сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.