Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България Н. Пр. господин Гуо Йеджоу

На 23 ноември 2011 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република Н. Пр. господин Гуо Йеджоу.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя обърна внимание на международната дейност на ДКСИ и по-специално на сключването на споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подчертавайки тяхната важна роля, тъй като те определят правната рамка за сътрудничество в различни сфери на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

Госпожа Маркова връчи на Негово превъзходителство типов проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От своя страна посланикът благодари за предоставената възможност да се запознае отблизо с дейността на ДКСИ и подчерта, че подписването на подобно споразумение е от голямо значение за китайски фирми, които биха искали да развиват дейност на територията на Република България.

Той пое ангажимента да предаде предоставения типов проект на китайското правителство за одобрение.

Двете страни потвърдиха своята готовност за сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.