Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Кипър Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу

На 15 септември 2010 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Кипър Н.Пр. господин Ставрос Амвросиу.
Госпожа Маркова запозна Н. Пр. господин Ставрос Амвросиу с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като национален орган по сигурността. Тя подчерта, че комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация, както и че извършва методическо ръководство и контрол върху дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред.

И двете страни споделиха положителната си оценка от бъдещо сключване на Споразумение между Република България и Република Кипър в областта на защитата на класифицираната информация. Госпожа Маркова подчерта, че сключването на международно споразумение в тази област ще установи правната рамка на защитата на класифицираната информация, обменяна между двете държави, и ще допринесе за по-активното участие на кипърски фирми в обществени поръчки с възложител българската страна. Н.Пр. господин Ставрос Амвросиу сподели, че сключването на международно споразумение в областта на защитата на класифицираната информация ще има положителен икономически ефект и ще допринесе за развитие на сътрудничеството между Република България и Република Кипър.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.