Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведени консултации между ДКСИ и ...

Проведени консултации между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Република Казахстан

В периода 09 - 10 юни 2010 г. в Държавната комисия по сигурността на информацията се проведоха консултации с представители на Националния орган по сигурността и Министерство на правосъдието на Република Казахстан. От българска страна в консултациите участваха представители на ДКСИ и на Държавна агенция „Национална сигурност”. Предмет на консултациите беше проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Република Казахстан. Проектът бе договорен на експертно ниво, като предстои изпълнението на вътрешноправните процедури на двете страни. Сключването на това споразумение ще създаде възможност за разширяване на двустранното сътрудничество между държавите в политическата, военната и икономическата сфера на дейност.