Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информация госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България Н.Пр. господин Александру Пригорски

На 27 септември 2010 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България Н. Пр. господин Александру Пригорски.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на информацията на Република България. Госпожа Маркова предостави на Негово превъзходителство господин Пригорски подписаното на 14 февруари 2008 година в Кишинев Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Молдова за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Тя подчерта важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот и дават възможност за по-активни икономически отношения между държавите.

Госпожа Маркова също така потвърди готовността за сътрудничество и обмен на опит между Държавната комисия по сигурността на информацията и Националния орган по сигурността на Република Молдова.

От своя страна Негово превъзходителство господин Пригорски отговори, че тъй като Република Молдова е млада държава с нови институции, обменът на опит и информация между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Република Молдова е много полезен и от голямо значение. Той също така посочи, че в Република Молдова Националният орган по сигурността също е независима институция както ДКСИ, като ръководителят на органа и неговия заместник се назначават от Президента по предложение на Парламента.

Двете страни потвърдиха своята готовност за бъдещо сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.