Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Съвместно заседание на Държавната комисия по ...

Съвместно заседание на Държавната комисия по сигурността на информацията и Комисията по външна политика и отбрана на Народното събрание

На 24 март 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе съвместно заседание с Комисията по външна политика и отбрана на Народното събрание.

В началото на срещата госпожа Маркова очерта значението на ДКСИ не само като държавен орган, който осъществява политиката на Република България по защита на класифицираната информация, но и като Национален орган по сигурността за Република България, съгласно критериите на Европейския съюз и НАТО.

Беше изтъкната и ролята на двустранните споразумения за обмен и защита на класифицираната информация с държави, които не са членки на НАТО или ЕС като правен инструмент, спомагащ за развитието на отношенията на Република България с други държави не само в областта на защитата на класифицираната информация, но и във всички сфери на обществения живот.

От страна на народните представители бяха поставени въпроси, свързани с продължителността на процедурите по проучване за надеждност за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, проблемите за правилното определяне нивата на класификация за сигурност и наблюдаваната тенденция за неоснователно поставяне на по-високи грифове за сигурност върху документи, съдържащи класифицирана информация, както и необходимостта от законодателни изменения в нормативната уредба по защита на класифицираната информация.

Г-жа Маркова  отговори подробно на зададените й въпроси,  подчерта значението на обучението като съществен елемент от защитата на класифицираната информация и една от важните функции на ДКСИ.

Народните представители благодариха за инициативата на ДКСИ относно състоялото се съвместно заседание, подчертаха своя интерес от обсъдените въпроси и изразиха желание за бъдещо сътрудничество с Комисията.

Съвместното заседание се проведе в сградата на ДКСИ и протече в атмосфера на конструктивен диалог.