Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Съвместно обсъждане на Годишния доклад на ...

Съвместно обсъждане на Годишния доклад на ДКСИ с Комисията за контрол на ДАНС в 41-то Народно събрание

На 25 март 2010 година, в рамките на редовното заседание на Комисията за контрол на ДАНС, се проведе съвместно обсъждане на Годишния доклад на ДКСИ за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация за 2009 година между Комисията за контрол на ДАНС в 41-то Народно събрание и Държавната комисия по сигурността на информацията.