Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и посланика на Кралство Нидерландия господин Карел ван Кестерен

На 12 ноември 2009 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с посланика на Кралство Нидерландия господин Карел ван Кестерен.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на информацията. Беше обсъден и въпросът с етапа на изпълнение на националните процедури за подписване на договореното на експертно ниво Споразумение между Република България и Кралство Нидерландия за взаимна защита на класифицирана информация.

Госпожа Маркова информира посланик ван Кестерен, че от страна на България националната процедура е приключила и Споразумението е одобрено с Решение на Министерския съвет. Очаква се уведомление от страна на Кралство Нидерландия за изпълнение на националната процедура. Посланик ван Кестерен пое ангажимент, че ще предприеме необходимите действия относно проучване на законовите възможности за ускоряване хода на националната процедура на Нидерландия с цел скорошно подписване.

Подчертана бе важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.