Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и посланика на Съединените Американски Щати Н. Пр. Господин Джеймс Уорлик

На 29 март 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с посланика на Съединените Американски Щати Н. Пр. Господин Джеймс Уорлик.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на информацията. Специално внимание беше отделено на възможността за сключване на ново споразумение между Република България и Съединените Американски Щати за обмен и взаимна защита на класифицирана информация. Госпожа Маркова подробно изложи същността и значението на подобно споразумение, което ще даде възможност за обмен на класифицирана информация във всички области на сътрудничество, а не само в областта на отбраната, каквото е действащото споразумение. Необходимостта от това е породена и от факта, че настоящото споразумение е сключено преди приемането на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане и се нуждае от актуализиране.

Посланик Уорлик прояви интерес към предложението, но заяви, че подготовката на ново споразумение е доста труден за американската страна процес. По-лесно би било да се направят промени в действащото споразумение. Независимо от това, посланикът се ангажира да бъде направен сравнителен анализ между действащото споразумение и представения от българска страна Типов проект, който да покаже кой път ще бъде избран от американска страна – за сключване на ново или изменение на старото споразумение.

По време на срещата от страна на госпожа Маркова беше представена идеята за създаване в Република България на Център за компютърни инциденти. ДКСИ, съвместно с Държавна агенция “Национална сигурност”, би могла да бъде инициатор и координатор на този процес с методическата подкрепа на посолството на САЩ.

Посланикът изрази готовност да проучи тази възможност. Оцени високо идеята като навременна за региона.

Господин Уорлик благодари за отделеното време и изказа своята увереност за продължаване на отличното сътрудничество между ДКСИ и посолството на САЩ в Република България. Заяви готовност за провеждане на допълнителна среща, след анализ и очертаване на позицията на американската страна по разгледаните въпроси.

Госпожа Маркова от своя страна също благодари за оказваната методическа подкрепа от страна на посолство от периода на подготовка на Република България за членство в НАТО, когато американското посолство е точка за контакт за България, до настоящия момент. От името на ДКСИ, потвърди готовност да взаимодействие.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.