Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Сърбия господин Александър Църквеняков

На 06 ноември 2009 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Сърбия господин Александър Църквеняков.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на информацията. Беше обсъден и въпросът с етапа на изпълнение на националните процедури за влизане в сила на подписаното на 14 април 2009 г. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация в областта на отбраната.

Госпожа Маркова информира посланик Църквеняков, че от страна на България националната процедура е приключила и Споразумението е утвърдено с Решение на Министерския съвет. Очаква се уведомление от сръбска страна за хода на националната процедура.

Посланик Църквеняков подчерта, че в Република Сърбия в момента е в ход законодателен процес по приемане на Закон в областта на защитата на класифицирана информация и има структуриран орган, аналогичен по правомощия и функции на ДКСИ. Институционално това е Канцелария към президента на Република Сърбия.
Подчертана бе важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот.

Госпожа Маркова  и господин Църквеняков взаимно потвърдиха готовност за продължаване на установеното добро сътрудничество между двете страни.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.