Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и делегирания председател на Националната комисия за контрол на проследяванията за нуждите на сигурността (CNSIS) на Франция господин Реми Ресио

На 2 декември 2009 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и делегирания председател на Националната комисия за контрол на проследяванията за нуждите на сигурността (CNSIS) на Франция господин Реми Ресио. На срещата присъстваха и господин Жан-Пиер Гоаран – съветник в Министерството на вътрешните работи на Република България и господин Жан-Франсоа Мириге – аташе по вътрешна сигурност в посолството на Френската република в България.

По време на срещата беше представена френската практика в областта на използването и контрола върху специалните средства и беше направен преглед на българското законодателство в тази област. Господин Ресио уточни, че в началото на 90-те години във Франция са имали проблеми по отношение на използването на специални средства, подобни на тези в България в момента, и отправи препоръки за промени в българската практика.

Господин Ресио също така обясни, че във Франция има независим орган, аналог на ДКСИ, който отговаря за държавната тайна, и класифицирането и декласифицирането на информация се извършва само след неговото задължително становище.

Госпожа Маркова отговори, че това е добро предложение за изменение в Закона за защита на класифицираната информация, тъй като настоящата регулаторна рамка създава предпоставки за надкласифициране. Тя уточни, че в закона е предвидено ДКСИ да оказва методическа помощ, но не е предвидена процедура как точно да се осъществява това. Според госпожа Маркова намаляването на обема на класифицирана информация като цяло ще постигне няколко ефекта: прозрачност, контрол, ефективност и повишаване на авторитета на службите и министерствата. Тя изрази своята увереност, че с общи усилия на ДКСИ, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи и с помощта на законодателния орган бързо ще бъдат приети необходимите промени, за да бъдат постигнати същите или подобни резултати на тези във Франция.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.