Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Международна конференция на тема “Развитие ...

Международна конференция на тема “Развитие на офсетната политика в България”

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова взе участие в международна  конференция на тема “Развитие на офсетната политика в България”, проведена на 28 ноември 2007 г., в Централния военен клуб, София,  под патронажа на Министър – председателя на Република България Сергей Станишев.

В рамките на първия панел на Конференцията: Ролята на офсета за осигуряване на жизнения цикъл на отбранителните изделия и подкрепа на българската отбранителна индустрия, от страна на ДКСИ беше изнесена презентация на тема “Офсетна политика във връзка с изискванията по индустриална сигурност съгласно Закона за защита на класифицираната информация”. Беше обърнато внимание на изискванията и процедурите по индустриална сигурност, компетентните проучващи органи и тяхното сътрудничество, както и организираните от ДКСИ семинари по индустриална сигурност, провеждани с участието на компетентните органи, министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), фирмите, включени в базата-данни на МИЕ и представители на военнопромишления комплекс.