Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Международна конференция “Функциониране на ...

Международна конференция “Функциониране на системата за защита на класифицираната информация – опит и предизвикателства”

В периода 21-23.10. 2007 г. в гр. София, резиденция “Бояна” се проведе конференция на тема “Функциониране на системата за защита на класифицираната информация – опит и предизвикателства”.

В конференцията участваха представители от Албания, Белгия, Германия, Естония, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Полша, Словакия, Словения, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия, България и Службата по сигурността на НАТО.

Срещата беше организирана от Държавната комисия по сигурността на информацията, в качеството й на Национален орган по сигурността на информацията.

В работата на конференцията от българска страна взеха участие представители на Народното събрание, Администрацията на президента на Републиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и енергетиката и службите за сигурност и службите за обществен ред.

В рамките на конференцията участниците представиха своя опит в областта на защитата на класифицираната информация. Обсъдени бяха въпроси в областта на развитието на регулаторната рамка на защитата на класифицираната информация в условията на членство в НАТО и практиките и процедурите в областта на персоналната, информационната и индустриалната сигурност. Проведените дискусии и двустранни срещи създадоха възможност за активизиране и задълбочаване на двустранното и  многостранно сътрудничество в областта на защитата на класифицираната информация между страните - членки  на НАТО и страните – кандидатки за членство.