Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА между ДКСИ и ...

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА между ДКСИ и Институт по психология-МВР

Днес, 04.10.2017 г., във връзка с подписано Споразумение за сътрудничество между Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и Министерството на вътрешните работи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров и директорът на Института по психология - МВР г-жа Кристина Николаева утвърдиха СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА, предназначена за целите на провеждането на етап „Психологично изследване“ на конкурсите за назначаване и преминаване в по-висока по вид длъжност в дирекция „Специална куриерска служба“ в ДКСИ.