Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Черна гора и Правителството на Република България за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Днес, 24 ноември 2010 година, в Подгорица (Черна гора) се състоя церемонията по подписване на Споразумение между Правителството на Черна гора и Правителството на Република България за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От българска страна Споразумението бе подписано от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова, а от страна на Черна гора от директора на Дирекция „Защита на класифицираната информация”- господин Саво Вучинич.
На официалното подписване присъстваха извънредният и пълномощен посланик на Република България в Черна гора госпожа Мая Добрева и господин Йордан Георгиев – съветник в българското посолство.

Целта на това Споразумение е да осигури взаимната защита на класифицирана информация и да определи следните направления, отнасящи се до класифицираната информация: еквивалентни нива на класификация, мерки за защита на класифицираната информация, пренос на класифицирана информация, процедури при подписването на класифицирани договори, както и правила за посещения, достъп до класифицирана информация или инспекции.

Подписването на Споразумението е потвърждение на отличното сътрудничество между Република България и Черна гора в областта на класифицираната информация.