Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе семинар със завеждащите ...

ДКСИ проведе семинар със завеждащите регистратури за класифицирана информация на НАТО

На 23 март 2005 г. в Информационния център на Министерство на отбраната, Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) проведе поредния семинар по регулаторната рамка на видовете защита на класифицираната информация на НАТО. Участие в него взеха завеждащите регистратури на  органите на законодателната и изпълнителната власт, които получават, обработват, съхраняват, създават и изпращат класифицирана информация на Алианса.

Основни акценти в презентациите и дискусиите бяха отделните видове защити на класифицираната информация на НАТО (персонална, физическа, документална, индустриална и информационна).

Семинарът спомогна за изясняване на редица практически въпроси, свързани с прилагането на изискванията на директивите на Алианса по видовете защита на класифицираната информация.

Чрез регулярното провеждане на подобен род срещи ДКСИ има за цел да подобри взаимодействието с организационните единици за успешното решаване на възникващите в хода на работата практически въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация на НАТО.