Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Министерският съвет определи новия състав на ...

Министерският съвет определи новия състав на Държавната комисия по сигурността на информацията

Поради изтичане на законово регламентирания петгодишен мандат на състава на Държавната комисия по сигурността на информацията и в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, Министерският съвет с решение № 717 от 24 ноември 2017 година освободи досегашния състав на Комисията – председател Борис Димитров, заместник-председател Васил Ризов, членове Сергей Дамянов, Петър Петров и Иван Иванов.

Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията е Борис Димитров. Заместник-председател е Иван Павлов, а членове на Комисията са Симеон Николов, Алекси Алексиев и Иво Великов.