Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Три години от създаването на ДКСИ

Три години от създаването на ДКСИ

На 08.11.2005 г. се навършват три години от създаването на Държавната комисия по сигурността на информацията. Комисията е създадена с Постановление на Министерски съвет № 262 от 08.11.2002 г. и за периода на своето съществуване се утвърди като държавен орган, осъществяващ политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация.

Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация от 120 души, обособена в шест дирекции.

ДКСИ осъществява интензивно сътрудничество със специализираните структури в областта на сигурността на информацията в НАТО и Европейския съюз. Реализират се и множество двустранни контакти с националните органи по сигурността на държави членки на двете организации. В рамките на своето съществуване ДКСИ осъществява активен и динамичен процес на преговори за сключване на двустранни договори за обмен и защита на класифицираната информация с редица държави, като през последната година са подписани шест споразумения в тази област – с Естония, Полша, Гърция, Италия, Испания и Македония.