Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Нотариусите ще извършват приоритетно ...

Нотариусите ще извършват приоритетно заверките на декларациите по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК

Във връзка с постъпили сигнали от служби за сигурност и обществен ред, както и от други ведомства, че отделни нотариуси не извършват нотариална заверка на декларацията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК, Държавната комисия по сигурността на информацията отправи молба до Нотариалната камара на Република България за указване на нотариусите да извършват тези заверки приоритетно.

В постъпил отговор, председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара Красимир Анадолиев информира, че Съветът на нотариусите ще предприеме всички необходими действия и ще укаже на всички нотариуси приоритетно да съдействат при необходимост от извършване на нотариална заверка на декларацията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.

На официалната страница на Нотариалната камара на Република България www.notary-chamber.bg e публикуван списъкът на дежурните нотариуси.

В случай на откази за извършване на тези нотариални заверки да бъде уведомявана Нотариалната камара на e-mail: chamber @notary-chamber.bg