Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 5 до 9 февруари 2018 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 16 служители по сигурността на информацията от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на служителя по сигурността на информацията. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

Всички участници успешно преминаха изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.