Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 20 до 22 януари 2014г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 42 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от Държавна агенция „Технически операции“.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.

Всички участници преминаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за първоначално обучение по ЗКИ, които им връчи председателят на Комисията г-н Борис Димитров.

В заключителната дискусия, на която присъстваха председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров, председателят на ДАТО г-н Цветан Китов и главният секретар на ДАТО г-жа Мариана Владимирова обучаемите споделиха удовлетвореността си от проведеното обучение, материално-техническата база и цялостната организация.