Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе обучение със служители от ...

ДКСИ проведе обучение със служители от Министерството на вътрешните работи по прилагане на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки

Днес, 07 юли 2010 г. в Министерството на вътрешните работи Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение по прилагане на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки. В него взеха участие служители по сигурността на информацията от структурите на министерството и служители от неговата администрация.

Обучението беше открито от Павлин Димитров, заместник-министър на вътрешните работи и от Цвета Маркова, председател на ДКСИ. От страна на Комисията участие взе и заместник-председателят Захари Захариев, а лектори бяха утвърдени експерти от дирекциите „Вътрешна сигурност” и „Правна и международноправна дейност.

Програмата включваше следните основни теми:

        Индустриална сигурност;
        Възлагане на специални обществени поръчки;
        Вътрешни правила за възлагане на специални обществени поръчки;
        Анализ на риска.

В проведената дискусия бяха обсъдени много въпроси по приложението на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки и практиката при провеждане на проучвания, извършване на анализи на риска и определяне на специалните мерки за сигурност за целите на процедури за възлагане на специални обществени поръчки.