Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 3 до 7 февруари 2020 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 14 служители по сигурността на информацията от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, общини и търговски дружества.

Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация. Обърнато беше специално внимание на функциите на служителя по сигурността на информацията. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията.  След събеседване с обучаемите проф. Иво Великов – член на ДКСИ им връчи удостоверения за завършено първоначално обучение по защита на класифицираната информация.