Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 04 до 08 февруари 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 9 служители по сигурността на информацията (ССИ). Обучението беше открито от директора на дирекция „Вътрешна сигурност” Димитър Гуцалски.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.