Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе текущо обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 10 до 12 юни 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първото текущо обучение по ЗКИ на 27 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов и се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална, документална сигурност и служебна тайна, както и разискване на конкретни казуси свързани с дейността в организационните единици на обучаемите.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи заместник - председателят на ДКСИ г-н Васил Ризов.