Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информацията

От 10 до 13 декември 2012г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 27 завеждащи регистратури за национална класифицирана информацията.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия.

В проведената анкета и в отделни разговори, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението. Дадена бе висока оценка на практическото приложение на придобитите знания.

Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.

Обучителите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.