Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 10 до 14 ноември 2014 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 26 служители по сигурността на информацията (ССИ) от общински администрации, съдебната система, фирми, органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация. Обучението беше открито от началника на отдел „Обучение и проучване” г-н Огнян Аврамов.

Лекторите от ДКСИ запознаха обучаемите с основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на ССИ. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

В проведената анкета обучаемите споделиха своята удовлетвореност от преподавателския състав, материално-техническата база на Учебния център и цялостната организация на обучението.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията. Заместник-председателят на ДКСИ г-н Васил Ризов проведе дискусия с участниците, връчи им удостоверенията за завършено задължително първоначално  обучение и закри курса.