Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 07 до 10 март 2016 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 15 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури в организационни единици на органи на изпълнителната власт, органи на съдебната система и областни и общински администрации.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

Всички участници преминаха заключителния тест за проверка на знанията. Седем (47%) от тях имат оценка „Отличен“, петима (33%) – „Добър“ и трима (20%) – „Удовлетворил“.

Председателят на ДКСИ господин Борис Димитров проведе кратка дискусия с обучаемите и им връчи удостоверенията за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.