Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 07 до 10 октомври 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 25 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от общини и търговски дружества.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов и се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.
 
В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници успешно приключиха курса, като показаха висока степен на успеваемост и получиха удостоверения за завършено първоначално обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.