Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 7 до 10 октомври 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 21 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури в организационни единици на органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Открит от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов, курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно  върху  документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация, бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

Обучаемите показаха отлични или добри резултати на изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за първоначално обучение по защита на класифицираната информация, които им връчи началникът на отдел „Обучение и проучване” г-н Огнян Аврамов.