Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 11 до 14 януари 2016 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 12 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури в организационни единици на органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт и търговски дружества.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

Участниците в обучението преминаха заключителния тест за проверка на знанията като от тях двама (17%) имат оценка „Отличен“, шестима (50%)  - „Добър“ и четирима (33%) - „Удовлетворил“. На всички обучаеми са връчени удостоверения за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.