Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 12 до 14 октомври 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на 13 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. Курсът беше открит от господин Иван Иванов – член на ДКСИ, който проведе кратка дискусия с обучаемите.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална и документална сигурност, както и класифицирана информация служебна тайна. Разисквани бяха конкретни казуси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация в организационните единици на обучаемите.

На всички обучаеми бяха издадени удостоверения за преминато текущо обучение по защита на класифицираната информация.