Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе обучение на завеждащи регистратура за национална класифицирана информация

В своя Учебен център в гр. Банкя от 12 до 15 ноември 2012 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на 20 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия.

Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено първоначално  обучение, които им връчи началникът на отдел „Обучение и проучване” г-н Огнян Аврамов.

В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било напълно полезно за тяхната работа.

Обучителите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.