Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 9 до 11 февруари 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална и документална сигурност, както и класифицирана информация служебна тайна. Разисквани бяха конкретни казуси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация в организационните единици на обучаемите.

След приключване на курса председателят на ДКСИ господин Борис Димитров беседва с обучаемите и им връчи удостоверения за преминато текущо обучение.