Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено тематично обучение на завеждащи ...

Проведено тематично обучение на завеждащи регистратури в административните съдилища на тема: "Документална сигурност на класифицираната информация"

На 12 и 13 март 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се  проведе тематично обучение на завеждащи регистратури в административните съдилища на тема: „Документална сигурност на класифицираната информация”. Обучението беше организирано съвместно от ДКСИ и служителя по сигурността на информацията във Върховния административен съд Иво Мутафчиев.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.
 
В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било полезно за тяхната работа.
 
От страна на ДКСИ обучителите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.