Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първоначално обучение по защита на класифицираната информация на служители по сигурността на информацията

От 14 до 18 май 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от областни и общински  администрации, органи  на съдебната система, държавни институции и фирми.

 Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, проверките по прекия контрол и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета обучаемите посочиха, че целите на програмата са изцяло постигнати. Тези от служителите по сигурността на информацията, които са работили по-дълго време в областта на защитата на класифицираната информация, дадоха висока оценка на придобитите знания по на практическото приложение ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

От страна на лекторите ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие на обучаемите при необходимост по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.