Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено текущо обучение на служители от ...

Проведено текущо обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема: „Обучение на обучители”

На 10 и 11 януари 2013 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение на тема: „Обучение на обучители”. В обучението участваха служителите  в администрацията, които са лектори на провежданите от  ДКСИ обучения, както и председателят и членовете на Комисията. Водещ на обучението беше Маргарита Стойчева – главен експерт в Д”ФСДУСЧР”.

По време на обучението беше обстойно анализирано поведението на лекторите, съдържанието на презентациите и начина на представянето им. Бяха обсъдени организационни въпроси във връзка с предстоящите курсове на обучение.

Председателят и членовете на Комисията направиха конкретни предложения за подобряване на организацията и дейността. Обучението премина при голяма активност и подчертан интерес от страна на служителите.