Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

На 13 и 14 юни 2016 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 14 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури от централната администрация и териториалните дирекции на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална и документална сигурност, класифицирана информация служебна тайна и контрола върху дейността по защита на класифицираната информация. По време на възникналите дискусии участниците имаха възможност да споделят опит, да изкажат своето мнение по актуални въпроси и да разискват конкретни казуси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация в организационните им единици.

На всички обучаеми бяха издадени удостоверения за преминато текущо обучение по защита на класифицираната информация.