Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе тематично обучение по документална и персонална сигурност на класифицираната информация на служители от дирекция „Сигурност на МВР” – МВР

На 15 и 16 януари 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе тематично обучение по защита на класифицираната информация на служители от дирекция „Сигурност на МВР” – МВР.

Съгласно програмата на курса лекторите от ДКСИ запознаха обучаемите с основни въпроси на документалната и персоналната сигурност. Акцентът в обучението беше поставен върху разискването и изясняването на конкретни въпроси и казуси, касаещи преките служебни задължения на обучаемите по защита на класифицираната информация.