Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 18 служители по сигурността на информацията

От 11 до 15 февруари 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 18 служители по сигурността на информацията (ССИ). Обучението беше открито от г-н Иван Иванов – член на Комисията.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението. Дадена бе висока оценка на практическото приложение на придобитите знания.

Лекторите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.

Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.