Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ откри новия учебен сезон с курс за ...

ДКСИ откри новия учебен сезон с курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 16 до 19 септември 2013 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 14 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от общински администрации и търговски дружества.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов и се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.

В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.