Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първото за 2013 г. задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 14 до 18 януари 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 14 служители по сигурността на информацията (ССИ). Обучението беше открито от заместник председателя на Комисията г-н Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението. Дадена бе висока оценка на практическото приложение на придобитите знания. На всички участници бяха раздадени екземпляри от издадения вече Сборник лекции по първоначално обучение по ЗКИ, както и Сборник актове на ДКСИ, 2003-2012 г.

Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.