Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на 27 ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на 27 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 15 до 18 юни 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 27 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури в организационни единици на органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

Всички обучаеми издържаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и ще получат удостоверения за първоначално обучение по защита на класифицираната информация.