Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе тематично обучение по документална и физическа сигурност на служители с достъп до класифицираната информация

На 17 и 18 ноември 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе тематично обучение по документална и физическа сигурност на 14 служители с достъп до класифицирана информация от различни организационни единици.
 
Съгласно програмата на курса лекторите от ДКСИ запознаха обучаемите с основни въпроси на документалната и физическата сигурност. Акцентът в обучението беше поставен върху практическата страна на дейността по тези видове ЗКИ.

В проведената анкета обучаемите споделиха своята удовлетвореност от преподавателския състав, материално-техническата база на Учебния център и цялостната организация на обучението, което оцениха като полезно.